ukendepl

Філія "Баранівське лісомисливське господарство" ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

 

Згідно Лісового кодексу України, лісова сертифікація – це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі – Forest Stewardship Council (FSC) Лісова Опікунська Рада – це міжнародна організація відповідального лісокористування. Створена представниками 25 країн у 1993 році як відповідь на загрозу глобального вирубування лісів, FSC® розробила свій сертифікат, ухваливши який, лісові корпорації та господарства мусять дбати про відновлення лісів і збереження лісового біорізноманіття. Наявність сертифікату засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів місцевого населення.

    Кожна акредитована FSC організація, яка проводить сертифікацію, чи кожна країна, яка впроваджує сертифікацію під егідою FSC, зобов’язані використовувати 10 Принципів і Критеріїв як основоположний міжнародний стандарт у відповідності з вимогами  Стандарту  ООО «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради (національний стандарт системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 ).

 Цей стандарт може бути адаптований до умов кожного регіону за допомогою індикаторів та показників, які враховують місцеві особливості ведення лісового господарства.

    10 Принципів Лісової Опікунської Ради (FSC)

·         Принцип 1: Дотримання законодавства;

Підприємство має дотримуватись всіх застосовних законів, нормативних документів і ратифікованих державою міжнародних угод, конвенцій і договорів.

·         Принцип 2: Права працівників та умови працевлаштування;

Підприємство має підтримувати або підвищувати соціально-економічний добробут працівників.

·         Принцип 3: Права тубільних народів, (такі народи відсутні в Україні);

Підприємство має виявляти та підтримувати законні та звичаєві права тубільних народів на власність та господарювання на землях, територіях ресурсів, які зазнають впливу господарської діяльності.

·         Принцип 4: Стосунки з громадами;

Підприємство має сприяти підтриманню або підвищенню соціально-економічного добробуту місцевих громад.

·         Принцип 5: Вигоди від лісів;

Підприємство має ефективно господарювати з різноманітними продуктами і послугами одиниці господарювання з метою збереження або підвищення тривалої економічної життєздатності та отримання широкого спектра соціальних та екологічних вигод.

·         Принцип 6: Цінності довкілля та впливи на них; 

Підприємство має підтримувати, зберігати та/або відновлювати послуги екосистем та цінності довкілля одиниці господарювання, а також має уникати негативних впливів на довкілля, виправляти або пом’якшувати такі впливи

·         Принцип 7: Планування господарювання;

Підприємство має мати план ведення господарства, узгоджений з його політиками та цілями і відповідний до масштабу, інтенсивності та ризиків його господарської діяльності. План ведення господарства має виконуватися та оновлюватися на основі результатів моніторингу, щоби сприяти адаптивному веденню господарства. Відповідна планувальна та процедурна документація має бути достатньою для інструктування персоналу, інформування сторін, чиї інтереси зачеплено, та зацікавлених сторін, а також для обгрунтування господарських рішень.

·         Принцип 8: Моніторинг та оцінювання;

Підприємство має демонструвати, що поступ у досягненні цілей господарювання відстежується та оцінюється відповідно до масштабу, інтенсивності та ризику з метою виконання адаптивного ведення господарства

·         Принцип 9: Особливі цінності для збереження;

Підприємство має підтримувати та/або збагачувати особливі цінності для збереження (ОЦЗ) в межах одиниці господарювання шляхом застосування запобіжного підходу.

 ·         Принцип 10. Виконання господарських заходів;

Господарські заходи, що провадяться підприємством на території одиниці господарювання, мають добиратися та виконуватися відповідно до одночасно як економічних, екологічних і соціальних стратегій та цілей підприємства, так і Принципів та Критеріїв FSC.  

Система ведення лісового господарства у ДП «Баранівське ЛМГ» приведена у відповідність до міжнародних вимог щодо управління лісами на засадах сталого розвитку.

 

 Наше підприємство успішно пройшло сертифікацію за схемою FSC і отримало міжнародний сертифікат за стандартами FSC® код сертифіката: FC-FM/COC-804360. 

  

  • 1---0001
  • 1---0002

Simple Image Gallery Extended

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності ДП «Баранівське ЛМГ» за 2022 рік

План лісоуправління ДП «Баранівське ЛМГ» на 2022 рік

Результати моніторингу змін параметрів лісового фонду ДП "Баранівське ЛМГ" за 2021 рік