ukendepl

Філія "Баранівське лісомисливське господарство" ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Важливо:

·         викривач може подати повідомлення як із зазначенням авторства, так і анонімно;

·         якщо повідомлення викривача не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені, викривача інформують про залишення його повідомлення без розгляду.

Порядок (процедура) розгляду повідомлень в установі

Викривач подав повідомлення із зазначенням авторства

Викривач подав повідомлення без зазначення авторства (анонімно)

·         якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції установи – про це установа інформує викривача у 3-денний строк

·         якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – установа упродовж 24 год письмово повідомляє спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

·         якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника установи – повідомлення у 3-денний строк без попередньої перевірки надсилається до НАЗК

·         попередня перевірка викладеної у зверненні інформації – до 10 робочих днів, про її результати викривача інформують у 3-денний строк

·         після попередньої перевірки приймається рішення про:

– призначення проведення перевірки або розслідування – до 30 (45) днів

– передачу упродовж 24 год матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення

– передачу упродовж 24 год матеріалів до органу дізнання у разі виявлення ознак кримінального проступку

– закриття провадження у разі непідтвердження фактів

 

·         після проведення перевірки або розслідування керівник приймає рішення про:

– усунення порушення;

– здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та інтересів;

– притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

– передачу упродовж 24 год матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;

– письмове повідомлення упродовж 24 год спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

·         перевірка викладеної у повідомленні інформації – 15 (30) днів

·         у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації керівник установи вживає заходів щодо:

– припинення порушення;

- усунення наслідків;

- притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

- письмового повідомлення упродовж 24 год спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

 

·         у разі непідтвердження викладеної у повідомленні інформації – розгляд припиняється.

·         інформування викривача про кінцеві результати розгляду повідомлення

Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду його повідомлення. Для цього він подає заяву до установи, а установа протягом 5 днів після отримання заяви надає запитувану інформацію.

Ознайомитись із Порядком організації в ДП «Ліси України» роботи із повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією  правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційна програма  Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»  на 2023-2025 роки, внесеними викривачами.

До Філії «Баранівське лісомисливське господарство» повідомлення викривачів можуть надходити у такий спосіб:

1.     З використання засобів поштового зв’язку на адресу: 12702, м. Баранівка, вул. Вербова, 3, Звягельського району, Житомирської області;

2.     На електрону адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

3.     Під час особистого прийому керівництвом та посадовими особами Філії ( ознайомитись тут)

4.     У письмовому вигляді через уповноважену особу з питань запобігання корупції.

Важливо знати, Викривач може самостійно обрати, через які канали подати повідомлення: внутрішні, регулярні чи зовнішні.

·                    внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» – це способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;

·         зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» – це шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо;

·         регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» – це шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань запобігання корупції, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. Регулярні канали обов’язково створюються спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, органами досудового розслідування, органами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншими державними органами, установами, організаціями.

Для повідомлення інформації з обмеженим доступом (крім інформації, яка містить державну таємницю, порядок повідомлення якої визначений законом) викривач може використовувати зовнішні канали повідомлення інформації у разі якщо:

1) повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не дало ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк (відмовлено у проведенні перевірки або розслідування повідомленої інформації; виявлені порушення не привели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію про які повідомлено; не вжито заходів щодо запобігання шкоді чи загрозам, інформацію про які повідомлено тощо);

2) внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до інформації, яка згідно із Законом України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає над потенційною шкодою від її поширення;

3) викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

4) відсутні внутрішні або регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», через які може бути повідомлена відповідна інформація;

5) є реальна загроза знищення документів або доказів, що стосуються поширюваної інформації.

  • 4-01
  • 4-02

Simple Image Gallery Extended